space-design-slider-1
space-design-slider-2

请让我们携手,使天空更蓝、大地更绿。

qǐng ràng wǒ men xié shǒu ,shǐ tiān kōng gèng lán 、dà dì gèng lǜ 。

专业高端保障,专注售后服务。

zhuān yè gāo duān bǎo zhàng ,zhuān zhù shòu hòu fú wù 。

About US

企业介绍

博亚体育app下载官网 - 手机应用

成立于2015年09月21日 ,注册地位于山东省潍坊市奎文区潍州路519号金宝汽车城新B栋2号,法定代表人为戴璇。经营范围包括销售:汽车 、汽车配件;二手车交易 ;汽车美容;汽车维修;市场营销策划 ;商务信息咨询 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)潍坊福链汽车销售有限公司具有5处分支机构。

View More

since 1960

space-design-about

合作伙伴

  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1

Our Team

公司成员

陈莹洁

chén yíng jié

黄佳靖

huáng jiā jìng

李佩君

lǐ pèi jun1

陈健茜

chén jiàn qiàn


space-design-counter-1

26 k+

用户

space-design-counter-2

700 +

公司项目

space-design-counter-3

200 +

合作伙伴

space-design-counter-4

6 k+

行业经验


友情链接: